Kontaktinfo

Kontaktpersoner i Søgne Friidrett

(oppdatert 2016)

 

Merknad::

Telefon:

Epost:

Styret for 2016:

 

 

 

Kristen Fløgstad

Leder

91755986

Kristenflogstad@yahoo.no

Randi Berntsen

Kasserer

91343435

randi.berntsen@gmail.com

Rune Kristensen

 

 

rk@revisorsenteret.no

Lena Odinsen

 

908 87 340

Famodinsen@gmail.com

Kjell Gunnar Ytre-Eide

 

990 17 775

post@kvernhusvannsprinten.com

Arnt Jacob Grindheim

 

93494420

arntjacob@hotmail.com

Jon Fjeld

Trenerrepresentant

41227209

jon.b.fjeld@uia.no

Ola Frøysland

Trenerrepresentant

 

krogan4@icloud.com

Jan Erik Hansen

Vara

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside:

 

 

 

Salomon Borøy

 

99276822

admin@sogneil.net

 

Kontaktperson Søgne friidrett

 

Søgne IL - Friidrett

v/Arnt Jacob Grindheim

Boks 1130

4683 SØGNE

93494420

Epost: arntjacob@hotmail.com

Medlemskontingent

 

Medlemskontingent innkludert treningsavgift er 300 kr pr. medlem pr. kalenderår.

Kontingenten betales inn til vår bankkonto 3090.07.05227

NB! Husk å merke innbetalingen med fullt navn på medlem!

 

Samtidig må man fylle ut skjemaet under og trykke på "send".

Denne informasjonen kreves av Norges Idrettsforbund.

 
 
 
 
 

 

Har du noe som kan passe på hjemmesiden til Søgne IL?

( bilder fra stevner/treninger, ris/ros, praktiske opplysninger osv )

 

Vi setter stor pris på om du sender det til

 

admin@sogneil.net

 

HUSK!

Har du tatt nærbilde av enkeltpersoner må de avbildede samtykke før bildet sendes inn.

 

Hilsen

Søgne IL Friidrett

Søgne IL 80år i 2014

© Copyright 2012. All Rights Reserved.